BULETIN INFORMATIV Nr. 350 din 29 iunie 2007

Propunerile Ministerului Internelor și Reformei Administrative de îmbunătățire a O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice au fost dezbătute și aprobate prin Ordonanța de Urgență de către Guvernul României în ședința din data de 28 iunie a.c.

     În urma modificărilor cadrului legal privind regimul circulației pe drumurile publice condițiile de reexaminare în cazul suspendării dreptului de a conduce vor fi aplicabile numai pentru fapte care prezintă un pericol social grav.
     Conform Directivei Consiliului European 91/439/CEE care se aplică de acum și în România, cetățenii români din stărinătate, care îndeplinesc condițiile de rezidență, pot obține permis de conducere în statele membre unde se află.
     Dovada depunerii plângerii împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției, la judecătoria în a cărei rază de competență a fost constatată fapta, prezentată unității de poliție, face ca permisul de conducere reținut să fie restituit titularului.

Informații de back-ground:
Modificările prevăd următoarele aspecte:

     Se introduc norme care să permită exercitarea unor drepturi (în legătură cu circulația pe drumurile publice
- obținerea, recunoașterea și preschimbarea permiselor de conducere naționale) de către cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene.
     Alături de domiciliu și reședință, în noul act normativ apare noțiunea de ,,rezidență normală", definită conform prevederilor Directivei 91/439/CEE.
- persoanele cu domiciliul sau reședința în România, precum și cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene care se află la studii în România pentru o perioadă de cel puin 6 luni sau care au rezidența normală în România, pot solicita obținerea permisului de conducere la autoritățile competente să le examineze. Testarea se face într-o limbă de circulație internațională.
- examinarea pentru obținerea permisului de conducere și eliberarea acestuia se realizează de către serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor din cadrul Instituției prefectului pe raza căruia solicitanții își au domiciliul, reședința ori rezidența normală sau, în cazul celor aflați la studii în România, de către serviciul public comunitar pe raza căruia se află instituția de învățământ .
- permisele de conducere naționale eliberate de autoritățile statelor U.E., deținute de persoane care au domiciliul, reședința sau rezidența normală în România, pot fi preschimbate cu documente similare românești.
     Rezidența normală este definită ca fiind locul unde o persoană locuiește în mod obișnuit, adică cel puțin 185 de zile într-un an calendaristic, datorită unor legături personale și profesionale sau, în cazul persoanelor fără legături profesionale, datorită unor legături strânse între acestea și locul în care locuiesc.
     Nu mai este obligatorie preschimbarea permisului de conducere în situația schimbării de către titular a domiciliului. Prevederea veche ,,Permisul de conducere este valabil 10 ani de la data eliberării. La schimbarea de către titular a domiciliului sau a numelui, în cazul pierderii, furtului ori al deteriorării, precum și la expirarea perioadei de valabilitate, permisul de conducere se preschimbă fără susținerea unui nou examen, în condițiile stabilite prin regulament." a fost înlocuită cu ,,Permisul de conducere este valabil 10 ani de la data eliberării. La schimbarea de către titular a numelui, în cazul pierderii, furtului ori al deteriorării, precum și la expirarea perioadei de valabilitate, permisul de conducere se preschimbă fără susținerea unui nou examen.
     Încălcarea unor reguli de circulație poate fi probată și cu ajutorul camerelor video, mijloc tehnic ce nu se omologhează, ci doar se certifică.
     Este introdusă obligația pentru noul proprietar de a transcrie vehiculul pe numele său, pentru a fi luat în evidențele autorităților (având în vedere faptul că noua sa calitate, de proprietar, implică anumite obligații pentru sine și încetarea obligațiilor vechiului proprietar), în termen de 30 de zile de la data la care a intervenit modificarea.
     În cazul pierderii, furtului, schimbării numelui ori deteriorării certificatului de înmatriculare sau de înregistrare, proprietarul vehiculului respectiv este obligat să solicite autorității competente eliberarea unui nou certificat de înmatriculare sau de înregistrare, în condițiile stabilite de autoritatea competentă, în termen de 30 de zile de la data declarării pierderii sau furtului, de la data schimbării numelui ori de la data constatării deteriorării, după caz.
     Modificările corelează prevederile actului normativ de bază, care stabilește vitezele maxime admise in afara localităților, pe categorii si subcategorii de vehicule, lasând administratorului de drum posibilitatea ca pe anumite segmente din localităi să mărească limita de viteză superioară, dar nu mai mult de 80 de kilometri pe oră.
     Vehiculele care tractează remorci trebuie să circule pe drumurile publice cu 10 km/h mai puțin decât viteza maximă admisă pentru categoria din care face parte autovehiculul trăgător.
     Poliția rutieră poate dispune doar ridicarea vehiculelor, depozitarea acestora fiind atributul administrației publice locale sau al administratorului drumului public.
     Stabilirea unor obligații pentru autorităile administrației publice locale sau administratorul drumului public de a amenaja drumuri laterale, căi de acces către drumurile laterale și locuri de traversare a drumurilor naționale, destinate circulației animalelor și vehiculelor cărora le este interzis în anumite condțiii accesul și deplasarea pe drumurile publice
     Actul normativ vizează și introducerea unor norme care să completeze cadrul legal în materia gestionării evenimentelor rutiere ,,ușoare", prin aplicarea conceptului de ,,constatare amiabilă de accident", scopul urmărit fiind acela de a implica societățile din domeniul asigurărilor în activitățile de constatare și soluționare a accidentelor ușoare și, implicit, de a simplifica procedurile pentru astfel de situații. Această materie va face, în principal, obiectul legislației din domeniul asigurărilor și va degreva serviciul public de constatare a accidentelor ușoare.
     Totodată, a fost avută în vedere necesitatea stabilirii obligației de încheiere a asigurării obligatorii de răspundere civilă auto (RCA) pentru remorci și mopede, în condițiile în care aceste categorii de vehicule au fost deja comunicate Consiliului Birourilor de la Bruxelles ca fiind asigurabile pentru răspundere civilă, iar neoperarea modificărilor necesare la nivelul legii ar impune ca România să înființeze unul sau mai multe organisme de compensare, care să asigure plata despăgubirilor către terții prejudiciați pentru daunele provocate de aceste vehicule.
     Neîndeplinirea de către unitatea de asistență medicală autorizată care a efectuat examenul de specialitate a obligației de a comunica poliției rutiere faptul că o persoană a fost declarată inaptă pentru a conduce un autovehicul sau tramvai, dacă s-a produs un accident de circulație care a avut ca rezultat uciderea sau vătămarea integrității corporale ori a sănătății uneia sau mai multor persoane, ca urmare a afecțiunilor medicale ale conducătorului de vehicul, se pedepsește cu amendă.
     Se sancționează comportamentul conducătorilor de vehicule care folosesc, nejustificat, luminile de ceață, aducând prejudicii celorlali participanți la trafic.
     Se reduc faptele pentru care se poate elibera dovadă înlocuitoare fără drept de circulație. Este și cazul depășirii vitezei maxime admise cu 50 de kilometri pe oră, situație în care în vechea normă legală nu se elibera dovadă cu drept de circulație.
     Întrucât suspendarea produce efecte numai pe teritoriul național, se impune asigurarea cadrului legal pentru restituirea permisului de conducere eliberat de o autoritate străină, atunci când titularul acestuia părăsește România înainte de expirarea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce pe drumurile publice, respectiv armonizarea prevederilor ordonanței de urgenă cu cele ale art.42 din Convenția asupra circulației rutiere, încheiată la Viena în 1968, ratificată de România prin Decretul nr.318/1980.
     Reconsiderarea condițiilor de reexaminare în caz de suspendare a dreptului de a conduce prin limitarea aplicării măsurii doar în cazul suspendării acestui drept pentru anumite fapte grave.
     Sunt avute în vedere situațiile în care:
- pentru nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere, depășirea sau trecerea la culoarea roșie a semaforului, dacă prin aceasta s-a produs un accident de circulație din care a rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale;
- permisul de conducere a fost reținut pentru conducerea sub influența băuturilor alcoolice; - fapta a fost urmărită ca infracțiune la regimul circulației, iar instanța de judecată sau procurorul a dispus înlocuirea răspunderii penale cu una dintre sancțiunile cu caracter administrativ prevăzute la art.91 din Codul penal;
- titularul permisului a solicitat reducerea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, potrivit legii.
     Nepromovarea testului sau neprezentarea conducătorului de autovehicul la testare conduce la prelungirea suspendării pentru o singură perioadă de 30 de zile, urmând ca la expirarea acesteia titularul să redobândească dreptul de a conduce.
     Noul act normativ crează premisele aplicării unui tratament just față de toi cei care au încălcat o regulă de circulație sancționat cu suspendarea prin aplicarea sancțiunii respective și în cazul în care fapta conducătorului de auto sau tramvai a fost urmărită ca infracțiune la regimul circulației pe drumurile publice, precum și în cazul accidentului de circulație din care a rezultat decesul sau vătămarea corporală a unei persoane și instanța de judecată sau procurorul a dispus neînceperea urmăririi penale, scoaterea de sub urmărire penală sau încetarea urmăririi penale.
     O altă modificare privește reconsiderarea procedurilor aplicabile titularului permisului de conducere, în situația în care acesta formulează plângere împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției având în vedere Decizia Curii Constituționale nr.347/2007 prin care s-a admis neconstituționalitatea prevederilor art.118 alin.(1), (2) i (5) din O.U.G. nr.195/2002, republicat. Astfel, se propune ca plângerea împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției să se depună la judecătoria în a cărei rază de competență a fost constatată fapta, urmând ca în baza dovezii înregistrării acestei plângeri în termenul legal de 15 zile, prezentat unității de poliție, permisul de conducere reținut să fie restituit titularului.
     Propunerile MIRA nu au inclus aspecte ce țin de schimbarea regimului detectoarelor de radar.

BULETIN INFORMATIV Nr. 349 din 28 iunie 2007

Relaxarea regimului rutier.
Condiii de reexaminare numai pentru fapte de pericol grav.
Aplicarea conceptului de ,,constatare amiabilă de accident".
Propunerile Ministerului Internelor și Reformei Administrative de îmbunătățire a O.U.G. nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice au fost dezbătute și aprobate astăzi, 28 iunie a.c., de către Guvernul României.

     Una dintre modificări privește reconsiderarea condițiilor de reexaminare în caz de suspendare a dreptului de a conduce prin limitarea aplicării măsurii doar în cazul suspendării acestui drept pentru anumite fapte cu pericol social grav.
     Sunt avute în vedere situațiile în care:
- permisul de conducere a fost reținut pentru conducerea sub influența băuturilor alcoolice sau pentru nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere, depășirea sau trecerea la culoarea roșie a semaforului, dacă prin aceasta s-a produs un accident de circulație din care a rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale;
- fapta a fost urmărită ca infracțiune la regimul circulației, iar instanța de judecată sau procurorul a dispus înlocuirea răspunderii penale cu una dintre sancțiunile cu caracter administrativ prevăzute la art.91 din Codul penal;
- titularul permisului a solicitat reducerea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, potrivit legii.
     Nepromovarea testului sau neprezentarea conducătorului de autovehicul la testare conduce la prelungirea suspendării pentru o singură perioad de 30 de zile, urmând ca la expirarea acesteia titularul să redobândească dreptul de a conduce.
     Actul normativ aprobat astăzi vizează și introducerea unor norme care să completeze cadrul legal în materia gestionării evenimentelor rutiere ,,ușoare", prin aplicarea conceptului de ,,constatare amiabilă de accident", scopul urmărit fiind acela de a implica societățile din domeniul asigurărilor în activitățile de constatare și soluționare a accidentelor ușoare și, implicit, de a simplifica procedurile pentru astfel de situații. Această materie va face, în principal, obiectul legislației din domeniul asigurărilor.
     În ceea ce privește exercitarea unor drepturi de către cetățenii statelor membre ale U.E., conform prevederilor Directivei 91/439/CEE privind permisul de conducere, se introduc urmtoarele prevederi:
- persoanele cu domiciliul sau reședința în România, precum și cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene care se află la studii în România pentru o perioadă de cel puțin 6 luni sau care au rezidența normală în România, pot solicita obținerea permisului de conducere la autoritățile competente să le examineze.
- examinarea pentru obținerea permisului de conducere și eliberarea acestuia se realizează de către Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor din cadrul Instituției prefectului pe raza căruia solicitanții își au domiciliul, reședința ori rezidența normală sau, în cazul celor aflați la studii în România de către serviciul public comunitar pe raza căruia se află instituția de învățământ .
- permisele de conducere naționale eliberate de autoritățile statelor U.E., deținute de persoane care au domiciliul, reședința sau rezidența normală în România, pot fi preschimbate cu documente similare românești, în condițiile stabilite prin ordin al ministrului Internelor și Reformei Administrative. Rezidența normală este definită ca fiind locul unde o persoană locuiește în mod obișnuit, adică cel puțin 185 de zile într-un an calendaristic, datorită unor legături personale și profesionale sau, în cazul persoanelor fără legături profesionale, datorită unor legături strânse între acestea și locul în care locuiesc.
     O altă modificare privește reconsiderarea procedurilor aplicabile titularului permisului de conducere, în situația în care acesta formulează plângere împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției având în vedere Decizia Curii Constituionale nr.347/2007 prin care s-a admis neconstituționalitatea prevederilor art.118 alin.(1), (2) i (5) din O.U.G. nr.195/2002, republicată.
     Astfel, se propune ca plângerea împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției să se depună la judecătoria în a cărei rază de competență a fost constatată fapta, urmând ca în baza dovezii înregistrării acestei plângeri în termenul legal de 15 zile, prezentată unității de poliție, permisul de conducere reținut să fie restituit titularului.
     Propunerile M.I.R.A. nu au inclus aspecte ce țin de schimbarea regimului detectoarelor de radar.